Tel: 731 409 488
Email: info@trevet.cz

Vybavení

RTG

Vysokofrekvenční RTG přístroj AJEX240H

rtg neprima digitalizace 1

Systém pro nepřímou digitalizaci RTG obrazu FireCR Flash 50

rtg neprima digitalizace 2

Rentgenologická diagnostika je nezbytnou součástí veterinární praxe. Nepřímá digitalizace umožňuje získávat kvalitnější a přesnější obraz ve velmi krátkém čase. Vyvolání snímku je možné během několika minut a digitální kvalita je nesrovnatelně vyšší, než tomu bývalo v dřívějších dobách.

Hlavní využití RTG přístroje spočívá v diagnostice zlomenin, traumat či vývojových anomálií tvrdých tkání (kostí).

RTG vyšetření tzv. měkkých tkání umožňuje identifikaci např. cizích těles v zažívacím aparátu, detekci volné tekutiny v hrudní či břišní dutině, posouzení plicní tkáně a srdeční siluety, anebo zjištění přítomnosti nádorového procesu v hrudníku nebo dutině břišní.

Ultrasonografické vyšetření

Mindray DC-T6

Mindray

Vysoce kvalitní přístroj umožňující detailní zobrazení měkkých tkání.

Přístroj je kompletně vybaven pro vyšetření orgánů v břišní dutině i pro echokardiografickou diagnostiku onemocnění srdce, součástí přístroje je zobrazení pomocí barevného Dopplerovského systému.

Echokardiografické vyšetření slouží k diagnostice onemocnění srdce, jako jsou vrozené vývojové vady, anebo s věkem získaná onemocnění srdce, jako je např. nedomykavost chlopní, dilatační či hypertrofická kardiomyopatie. Toto vyšetření je prováděno pomocí vysokofrekvenční fázové sondy a součástí vyšetření srdce je zobrazení pomocí barevného Dopplerovského systému a systému pro pulzní a kontinuální dopplerovské mapování. V indikovaných případech je také prováděno EKG vyšetření srdce.

Pro vyšetření dutiny břišní je využíváno mikrokonvexní sondy pro abdominální ultrasonografii. Při tomto vyšetření je možno posoudit velikost, tvar a abnormality vnitřních orgánů (ledvin, jater, sleziny, močového aparátu, prostaty, dělohy, ale i zažívacího aparátu).

ultrasonografické_vyšetření_břicha sono_pes

Zubní ultrazvuk

Nejen u lidí je třeba dbát na ústní hygienu! Zubní ošetření patří mezi základní a nezbytná ošetření psů a koček. Zubní kámen znepříjemňuje život Vám i Vašim domácím mazlíčkům. Zubní kámen je nejen důvodem nepříjemného zápachu z dutiny ústní psů a koček, ale je i neustálým zdrojem bakterií, které mohou být vyplaveny do organismu. Zanedbání zubního kamene vede až k těžkým zánětům dásní a paradontóze, následně je pak nutné takto postižené zuby vytrhnout!

Na našem pracovišti provádíme odstranění zubního kamene pomocí ultrazvukového čištění. Standardním přístupem je zavedení nitrožilní kanyly a zajištění infuzní terapie během ošetření, kvůli eliminaci možných nežádoucích účinků anestezie a zabránění bakteriálního rozsevu po těle během odstraňování zubního kamene.

Zubni_ultrazvuk

Mikromotor, neboli zubní vrtačka je nedílnou součástí zubního ošetření nejen u lidí, ale i u zvířat.

Mikromotor

Zubní sál – samostatný prostor určený jen k zubnímu ošetření psů, koček a drobných savců. Během odstraňování zubního kamene dochází k rozsevu aerosolu s ústními bakteriemi, které mohou kontaminovat okolní prostředí, proto zubní zákroky neprovádíme v ordinaci ani na operačním sále.

Zubni_sal

Vyšetření krve

Biochemické analyzátory

Biochemický analyzátor

Biochemické vyšetření krve nám poskytuje cenné informace o funkci jednotlivých orgánů, zejména jater a ledvin. Na našich přístrojích měříme základní parametry, jako je močovina, kreatinin, krevní proteiny, jaterní enzymy, bilirubin, glukóza a ionty. Ke stanovení těchto parametrů využíváme analyzátor FUJIFILM DRI-CHEM NX500V/VIC.
Ke stanovení hladin nadstandartních parametrů např. progesteronT4 hormon štítné žlázy, kortizol hormon kůry nadledvin, fruktosamin glykovaný protein vznikající při dlouhodobě zvýšené hladiny glukózy, parametr SDMA sloužící jako citlivý ukazatele funkce ledvin, fenobarbital, využíváme analyzátor EUROLyser Cube-Vetimage2

Vyšetření včetně odběru krve je hotové do 30 minut.

Veterinární glukometr

Glukometr kalibrovaný pro použití u zvířat zajišťuje přesnější měření hladiny krevní glukózy než humánní glukometry. Pro změření glykémie stačí kapka krve a výsledek je do několika sekund.

glukometr

Hematologický analyzátor

Krevní obraz vyhodnotíme do několika minut.

Mikroskop

Mikroskopické vyšetření je základní diagnostickou metodou mnoha různých onemocnění. Při mikroskopickém vyšetření je možné vyloučit např. přítomnost plísňových či parazitárních onemocnění kůže, parazitárního onemocnění při vyšetření trusu, či přítomnost nádorového procesu.

20220512_164322[1]

Specifickou diagnostickou metodou je tzv. cytologické vyšetření. Cytologické vyšetření umožňuje přesnější diagnostiku a zvolení vhodného terapeutického postupu. Cytologickým vyšetření lze posoudit např. příčinu zánětu zvukovodu, zda zánět vzniká z důvodu bakteriální infekce či přemnožením kvasinek.

zanet

Samostatnou kapitolou je cytologické vyšetření nádorových procesů. Takto lze vyšetřit bioptát získaný z různých útvarů na kůži, či vnitřních orgánech a přesněji stanovit diagnózu.

lipom

Operační sál

Sterilní prostředí je pro provádění chirurgických zákroků nezbytností.

Na našem pracovišti máme oddělené prostory pro přípravu pacienta a samostatný operační sál, kde jsou prováděny pouze chirurgické zákroky.

Inhalační anestezie a monitor životních funkcí

Anesteziologický přístroj zabezpečí anestezii šetrnou k vnitřním orgánům. Kromě anesteziologa sleduje pacienta monitor, který hlídá srdeční a dýchací funkce.

inhalacka

Polohovatelný operační stůl

polohovatelny_operacni_stul

Hospitalizace

V mnoha případech musí být i domácí zvířata hospitalizována za účelem poskytnutí adekvátní plné péče, kterou není možno zajistit v domácím prostředí.

Infuzní pumpa a lineární dávkovač  Linsz-10

Při intenzivní péči o malá zvířata je neocenitelným pomocníkem infuzní pumpa, která zajišťuje přesné dávkování roztoků a léčiv.

lineomat

Koncentrátor kyslíku DeVilbiss

Koncentrátor kyslíku slouží k dostatečnému zásobení kyslíkem například u zvířat s dýchacími problémy nebo těžkou chudokrevností.

oxygenator

Drobnosti avšak nezbytnosti

Kryochirurgické pero – nástroj umožňující odstranění drobných kožních výrůstků bez nutnosti sedace pacienta.

cryopen

Otoskop – přístroj nutný k vyšetření zvukovodu a posouzení celistvosti ušního bubínku.

otoskop_(1)

Oftalmoskop – zařízení sloužící k vyšetření očního pozadí

Oftalmoskop_(1)

Laryngoskop – pomůcka pro provádění intubace (zavedení endotracheálního tubusu) a vyšetření hltanu a hrtanu.

laryngoskopicky_set_(1) Laryngoskop_+_endotrachealni_kanyla

Refraktometr – přístroj sloužící k měření specifické hmotnosti (hustoty) moči psů a koček.

refraktometr_(1)