Tel: 731 409 488
Email: info@trevet.cz

Lékaři

MVDr. Zbyněk Klouda Ph.D.

1996 ukončeno studium na Gymnáziu Třebíč
2003 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno
2003 – 2006 doktorský studijní program, Ústav Vyživy a dietetiky hopodářských zvířat
2004 Freshacre Veterinary Surgery, Herefordshire, stáž se zaměřením na praxi hospodářských zvířat
2005 Clinique Vétérinaire Gueret, stáž v oblasti buiatrické medicíny
2007 obhájení dizartační práce
2007 veterinární praxe v kraji Vysočina se zaměřením na preventivní a produkční medicínu hospodářských zvířat, abdominální chirurgii u skotu.

Pasivní i aktivní účast na tuzemských a mezinárodních seminářích v oblasti buiatrické medicíny, 6.M.E.Buiatric Congres Cracow,
24th World Buiatrics Congress, Nice 2006, 27th World Buiatrics Congress, Lisbon 2012

 

MVDr. Naděžda D. Kružíková

2004 TSOŠ veterinární Kroměříž
2010 Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno (VETUNI Brno)

 

MVDr. Ilona Cejpková (Vrtalová) – mateřská dovolená

2020 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno

 

MVDr. Aneta Kosová (Koudelová)- mateřská dovolená

2015 ukončeno studium Gymnázia Třebíč
2021 Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno (VETUNI Brno)

 

MVDr. Klára Brabencová (Knoppová)- mateřská dovolená

2015 ukončeno studium Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči
2021 Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno (VETUNI Brno)

 

MVDr. Barbora Hápová (Jakušová)

2022 Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno (VETUNI Brno)