Tel: 731 409 488
Email: info@trevet.cz

Lékaři

MVDr. Zbyněk Klouda Ph.D.

1996 ukončeno studium na Gymnáziu Třebíč
2003 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno
2003 – 2006 doktorský studijní program, Ústav Vyživy a dietetiky hopodářských zvířat
2004 Freshacre Veterinary Surgery, Herefordshire, stáž se zaměřením na praxi hospodářských zvířat
2005 Clinique Vétérinaire Gueret, stáž v oblasti buiatrické medicíny
2007 obhájení dizartační práce
2007 veterinární praxe v kraji Vysočina se zaměřením na preventivní a produkční medicínu hospodářských zvířat, abdominální chirurgii u skotu.

Pasivní i aktivní účast na tuzemských a mezinárodních seminářích v oblasti buiatrické medicíny, 6.M.E.Buiatric Congres Cracow,
24th World Buiatrics Congress, Nice 2006, 27th World Buiatrics Congress, Lisbon 2012

 

MVDr. Ilona Cejpková (Vrtalová)

2020 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno

 

MVDr. Aneta Kosová (Koudelová)

2015 ukončeno studium Gymnázia Třebíč
2021 Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno (VETUNI Brno)

 

MVDr. Klára Brabencová (Knoppová)

2015 ukončeno studium Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči
2021 Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno (VETUNI Brno)

 

MVDr. Barbora Hápová (Jakušová)

2022 Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno (VETUNI Brno)